مقالات

ژوئن 11, 2022
دلایل زانودرد

دلایل زانودرد

دلایل زانودرد کشیدگی تاندون – تاندون ها نوارهای طناب مانندی هستند که ماهیچه را به استخوان متصل می کنند. تاندون کشکک کاسه زانو (کشکک) را به […]
ژوئن 13, 2022
مگنت تراپی برای پوکی استخوان

مگنت تراپی برای پوکی استخوان

مگنت تراپی برای پوکی استخوان روشی است که می تواند به بازسازی استخوان ها، بهبود تراکم و افزایش مواد معدنی و جرم آنها کمک کند. این می […]
ژوئن 21, 2022
درمان آرتروز با فیزیوتراپی

درمان آرتروز با فیزیوتراپی

درمان آرتروز با فیزیوتراپی فیزیوتراپی (PT) نوعی حرفه مراقبت های بهداشتی است که با استفاده از تکنیک های مختلف مانند درمان دستی، آب درمانی و الکتروتراپی […]
ژوئن 25, 2022
انواع بی اختیاری ادرار

انواع بی اختیاری ادرار

انواع بی اختیاری ادرار بی اختیاری استرسی اگر هنگام پریدن، سرفه یا خنده ادرار نشت کند، ممکن است دچار بی اختیاری استرسی شوید. هر گونه فعالیت […]