فیزیوتراپی ورزشی

دسامبر 16, 2020
تاندونیت آشیل

تاندونیت آشیل

تاندونیت آشیل عارضه ای است که با التهاب تاندون آشیل همراه بوده و معمولا در نتیجه استفاده بیش از حد در اطراف مچ پا رخ داده […]
آوریل 26, 2021
بورسیت شانه

بورسیت شانه

بورسیت شانه عارضه ای است که با التهاب بورس های شانه مشخص شده و از عوامل شایع بروز درد و ناراحتی در شانه و اختلال در […]