فیزیوتراپی در یوسف آابد

می 23, 2023
پارگی تاندونهای شانه

پارگی تاندونهای شانه

پارگی تاندونهای شانه وضعیتی است که زمانی رخ می دهد که یک یا چند تاندون در مفصل شانه پاره شود یا از استخوان جدا شود. مفصل […]