فیزیوتراپی در شکستگی ها

فوریه 20, 2023
فیزیوتراپی در شکستگی ها

فیزیوتراپی در شکستگی ها

فیزیوتراپی در شکستگی ها فیزیوتراپی نقش مهمی در توانبخشی شکستگی ها دارد. پس از شکستگی ، اغلب آسیب قابل توجهی به بافت های نرم اطراف از […]