فیزیوتراپی برای اسکولیوز

اکتبر 9, 2022
فیزیوتراپی برای اسکولیوز

فیزیوتراپی برای اسکولیوز

فیزیوتراپی برای اسکولیوز به عنوان یکی از روشهای درمان غیرجراحی این ناهنجاری شایع ستون فقرات شناخته می شود که در مرکز فیزیوتراپی فاطیما در پیروزی به […]