علائم بورسیت زانو

آوریل 25, 2022
بورسیت زانو

بورسیت زانو

بورسیت زانو التهاب یک کیسه کوچک پر از مایع (بورسا) است که در نزدیکی مفصل زانو قرار دارد. بورس ها اصطکاک و نقاط فشار را بین […]