روتاتور کاف

آگوست 29, 2019
تاندونیت شانه

تاندونیت شانه

تاندونیت شانه عارضه ای شایع است که بدلیل آسیب تاندون های شانه بخصوص تاندون های روتاتور کاف و التهاب و تورم آن رخ می دهد. این […]