درمان پارگی روتاتور کاف

نوامبر 26, 2020
پارگی روتاتور کاف

پارگی روتاتور کاف

پارگی روتاتور کاف یکی از آسیب های شایع مفصل شانه است که به دلیل پارگی کامل یا ناقص در محل اتصال تعدادی از عضلات شانه به […]