ترموتراپی چیست

سپتامبر 30, 2019
ترموتراپی

ترموتراپی

ترموتراپی یا گرما درمانی نوعی روش درمانی است که به معنای استفاده از انرژی گرمایی برای تسکین درد و ناراحتی و همچنین کمک به فرایند بهبودی […]