بورسیت زانو

آوریل 25, 2022
بورسیت زانو

بورسیت زانو

بورسیت زانو التهاب یک کیسه کوچک پر از مایع (بورسا) است که در نزدیکی مفصل زانو قرار دارد. بورس ها اصطکاک و نقاط فشار را بین […]