انگشت ماشه ای

ژوئن 3, 2019
انگشت ماشه ای

انگشت ماشه ای

انگشت ماشه ای نوعی بیماری است که به علت التهاب تاندون های خم کننده انگشت رخ داده و سبب ناتوانی در خم و راست کردن انگشت […]