مگنت تراپی در شکستگیها

فیزیوتراپی آرتروز زانو
فیزیوتراپی آرتروز زانو
آوریل 7, 2022
تمرینات فیزیوتراپی برای کمردرد
تمرینات فیزیوتراپی برای کمردرد
آوریل 17, 2022
مگنت تراپی در شکستگیها

مگنت تراپی در شکستگیها

مگنت تراپی در شکستگیها برای کمک به بهبود شکستگی های استخوانی پیشنهاد شده است. این روش درمانی ممکن است گردش خون را بهبود بخشد و جریان خون و در نتیجه رساندن مواد مغذی را به استخوان شکسته افزایش دهد.

فیزیولوژی ترمیم شکستگی یک فرآیند پیچیده و پیچیده است. ترمیم استخوان می تواند به دو روش مستقیم (اولیه) یا غیرمستقیم (ثانویه) انجام شود. بهبود ثانویه شامل تشکیل هماتوم در محل شکستگی، یک مرحله التهابی، تولید کالوس (فیبروغضروفی و ​​استخوانی) و در نهایت بازسازی استخوان است.

استراتژی‌های ارتقای بازسازی استخوان همیشه در کانون تحقیقات بوده‌اند، زیرا اسکلت نقش‌های مهمی مانند حمایت مکانیکی، حفاظت از اندام‌ها و حفظ هموستاز معدنی را در فعالیت‌های فیزیولوژیکی طبیعی بدن انسان ایفا می‌کند.

نشان داده شده است که میدان های مغناطیسی (مگنت تراپی) در فرآیند بازسازی بسیار تأثیرگذار هستند و علاقه زیادی به استفاده از مواد مغناطیسی برای تقویت استخوان زایی برمی انگیزند.

مگنت تراپی در شکستگیها

استخوان های شکسته که بهبود نمی یابند در دوره زمانی عادی می توانند منجر به از دست دادن عملکرد و درد شوند. این مشکل منجر به کاهش کیفیت زندگی افراد می شود و ممکن است از بازگشت آنها به کار با هزینه های متعاقب آن برای جامعه جلوگیری کند.

مگنت تراپی می تواند به ترمیم استخوانهایی که بخوبی جوش نخورده اند کمک کند و روند جوش خوردن را سرعت بخشد.

عدم جوش خوردن شکستگی یک تشخیص آزاردهنده برای بیماران و پزشکان است. روش های مختلفی برای کمک به بهبود استخوان ها امتحان شده است.

مجققان ثابت کرده اند که در شرایطی که در روند جوش خوردن استخوان ها تاخیر وجود داشته باشد و یا استخوان ها بخوبی بهم جوش نخوردند روشهایی همچون مگنت تراپی می توانند سودمند باشند.

متخصصان ما در مرکز فیزیوتراپی فاطیما با دو شعبه در پیروزی و یوسف آباد از مگنت تراپی در شکستگیهای جوش نخورده بهره می برند.

 

 

کلمات مرتبط :

مگنت تراپی در پیروزی – مگنت تراپی در شرق تهران – مگنت تراپی در یوسف آباد