تمرینات فیزیوتراپی برای کمردرد

مگنت تراپی در شکستگیها
مگنت تراپی در شکستگیها
آوریل 12, 2022
فیزیوتراپی کمردرد در پیروزی
فیزیوتراپی کمردرد در پیروزی
آوریل 19, 2022
تمرینات فیزیوتراپی برای کمردرد

تمرینات فیزیوتراپی برای کمردرد

تمرینات فیزیوتراپی برای کمردرد

به پشت دراز بکشید و به آرامی زانوهای خود را به سمت قفسه سینه خود بکشید، برای یک ثانیه نگه دارید، سپس بازوهای خود را صاف به سمت عقب دراز کنید. ۲۰ ثانیه نگه دارید، ۵ تکرار را تکرار کنید، ۳ بار در روز انجام دهید.

در حالی که پاهای خود را روی زمین قرار دهید، زانوهای خود را خم کنید و به آرامی با حرکت برف پاک کن از این طرف به سمت دیگر حرکت دهید. این تمرین برای کمردرد با چرخش آرام ستون فقرات کمری کار می کند. ۱۰ بار به هر طرف بچرخانید. ۳ بار در روز انجام دهید.

روی شکم خود دراز بکشید، به آرامی به سمت بالا فشار دهید و کمر خود را دراز کنید. این حرکت را نگه ندارید، اما حرکت را ۱۰ بار، برای ۳ ست، سه بار در روز تکرار کنید. اگر این کشش بیش از حد قوی به نظر می رسد، می توانید آن را با تکیه بر ساعد خود تنظیم کنید.

یک پا را پشت زانوی دیگر قرار دهید، سپس به آرامی پای خود را به عرض بکشید. کشش را ۲۰ ثانیه نگه دارید، هر پا را ۵ بار تکرار کنید و ۳ بار در روز انجام دهید.

دیگر تمرینات فیزیوتراپی برای کمردرد

از روی دست ها و زانوهای خود شروع کنید، به آرامی انحنا دهید و قسمت میانی کمر خود را ۲۰ بار صاف کنید.

با زانوهای باز و لمس انگشتان پا شروع کنید. جلوی خود را دراز کنید و باسن خود را به سمت پاشنه های خود بنشینید. این حالت را برای ۳۰ ثانیه نگه دارید، ۵ بار تکرار کنید.

فوم رولینگ می تواند بخش بزرگی از تمرینات برای کمردرد باشد. فوم غلتک را زیر وسط پشت خود قرار دهید، پشت خود را روی زمین نگه دارید، به آرامی ستون فقرات خود را به سمت عقب بکشید. هر بار ۳۰ ثانیه نگه دارید.

به پشت دراز بکشید، کمر خود را قوس دهید، سپس آن را روی زمین صاف کنید. این کار را ۳۰ بار انجام دهید. با این کار جلوی لگن شما کشیده می شود، کشش را به مدت ۳۰ ثانیه نگه دارید و هر پا را ۵ بار تکرار کنید.

این یک کشش قوی برای پشت شما است، پای خود را روی ران دیگر خود به شکل چهار قرار دهید و به آرامی باسن خود را روی زمین پایین بیاورید. ۲۰ ثانیه نگه دارید. هر پا را ۵ بار تکرار کنید.

به پشت دراز بکشید، یک پا را خم کنید و یک پا را در هوا با یک نوار کششی در اطراف پای خود قرار دهید. ۳۰ ثانیه نگه دارید، هر دو پا را ۵ بار تکرار کنید.

 

کلمات مرتبط :

تمرینات فیزیوتراپی برای کمردرد – درمان کمردرد با فیزیوتراپی – فیزیوتراپی کمر در پیروزی – فیزیوتراپی کمر در یوسف آباد